Galeria

El pentinat també forma part de tú, de la teua personalitat, de la teua forma de veure i entendre la vida, un acte o un moment concret. Atreveix-te o sigues conservadora/dor, trencadora/dor o més clàssic/a, però sobretot cuida el teu cabell i esta-te a gust amb ell.

Des d’aquesta galeria podeu anar veient una mostra de treballs realitzats.